Payment for MyIbadahKorban 2024

Lafaz Niat & Akad Qurban

"Saya/Kami dengan ini mewakilkan kepada pihak MyIbadahkorban.com untuk mengendalikan sendiri Qurban atau melantik wakilnya secara mutlaq (melakukan tempahan haiwan, sembelihan dan agihan) untuk menyempurnakan ibadah Qurban di KL & Selangor bagi penama seperti yang diberikan pada tahun 1445 Hijrah/2024 Masehi kerana ALLAH TAALA, lebihan selepas kos pengendalian Qurban adalah upah wakalah (pewakilan) bagi pihak wakil."

Nama Peserta

Maklumat Untuk Dihubungi

Caj penghantaran RM50 untuk radius sekitar 40km dari ladang Jalan Kebuh Shah Alam atau self pickup

Jumlah Keseluruhan

Saya dengan ini bersetuju dengan aqad wakalah seperti tercatat di atas dan secara rela hati bersetuju dengan terma Aqad sejurus saya membuat bayaran.

Total Amount
RM
Payment method
MYIBADAHKORBAN BILLPLZ ONLINE PAYMENT